Pobyt českých studentů v Rotterdamu

V listopadu 2009 se uskutečnil zájezd do druhého největšího nizozemského města – Rotterdamu. Akce se zúčastnilo celkem 12 studentů pedagogické fakulty, zejména oboru sociální péče, a koordinátorka Markéta Kohoutková z odboru zahraničních vztahů ZČU. Do Rotterdamu jsme vyjeli v rámci výměnné pobytové akce zhruba měsíc poté, co jsme hostili výpravu holandských studentů v Plzni.

Ve školní budově Hogeschool Rotterdam proběhl úvodní seminář o nizozemském vzdělávacím systému a zejména pak studiu sociální péče, v němž se nevyhneme srovnání. Zatímco čeští studenti bravurně ovládají řadu teoretických disciplín včetně statistiky, Holanďané mají rozsáhlou praktickou výuku zahrnující nejen práci v organizacích poskytujících sociální péči, ale i třeba nácvik komunikace s osobami trpícími poruchami chování. Úspěšní studenti pak kromě rozsáhlé praxe v Nizozemsku mohou vyjet za sociálně pečující praxí do zahraničí – třeba na Curaçao do Karibiku.

Během pětidenního pobytu jsme navštívili čtyři instituce věnující se sociální péči: zařízení s komplexní asistencí pro osoby s postižením, školu pro děti s postižením, komunitní školu a organizaci, v níž se vysokoškoláci zabývají mentoringem středoškoláků, pomáhají je motivovat k dosažení lepšího vzdělání a případně je vést k řešení jejich osobních problémů. Činnost posledně jmenované instituce je z našeho pohledu zcela unikátní, neboť se nesoustřeďuje pouze na problematický sociální segment, ale poskytuje tyto služby pro každého. Následováníhodná je také míra pracovní angažovanosti osob s postižením – významné procento těch, jimž to fyzický a duševní stav umožňuje, má odpovídající zaměstnání.

Kromě tématických akcí z oboru byl prostor i na různé atrakce, jako například návštěvu vyhlídkové věže Euromast, největšího evropského přístavu Hoek van Holland včetně vyjížďky na požárnické lodi či celodenní výlet do Haagu. Přes bohatý program zbyl dostatek volného času i pro individuální průzkumy Rotterdamu – města moderní architektury, fungující cyklistické dopravy a rozličných kulturních specifik.

Nejdůležitějším přínosem pro českou výpravu bylo však setkání se zdejší společenskou atmosférou, tolik odlišnou od té naší. Snad nejvýstižněji ji charakterizuje motto rotterdamské Hogeschool „Overtref jezelf“ – tedy „překonej sám sebe“. Většina Holanďanů, s nimiž jsme se během exkurze setkali, dávala svým přístupem nevědomky jasně najevo, že jejich skutečným cílem je odvádět kvalitní práci a zdokonalovat její postupy, vzdělávat se a učinit svou zemi lepším místem pro všechny.

My, kteří se i po dvaceti letech sotva vzpamatováváme ze socialismu a zároveň neúspěšně čelíme negativním dopadům kapitalismu, zatím takové paradigma zoufale postrádáme. Kéž by se nám i díky rotterdamské zkušenosti podařilo se vzchopit a učinit něco k překonání přetrvávající „blbé nálady“. V příštím roce se pravděpodobně bude akce opakovat, a tak nezbývá, než doufat v hojnou účast dalších studentů Západočeské univerzity, aby si i oni mohli po návratu do Plzně říci: „Overtref jezelf!“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *