Životní volba z pohledu etiky

Úryvek sto let staré eseje Petra Kropotkina:

Pokud v sobě necítíš sílu, pokud ti tvá síla stačí jen na nějaké šedé a monotónní žití bez silnějších pocitů, bez větších radostí, ale rovněž bez velkého utrpení, drž se prostě jen principů rovnosti a spravedlnosti. Pokud budeš ve vztahu k jiným lidem vždycky vycházet z rovnosti, vždycky najdeš co největší štěstí, kterého při svých možnostech můžeš dosáhnout.

Jestliže však v sobě cítíš sílu mládí, jestli chceš žít, jestli se chceš životem opájet, tj. neporušeným, plným a překypujícím životem, pokud chceš poznat nejvyšší rozkoš, jakou si jen může živá bytost přát, buď silný, buď veliký, buď ve všem energický, ať už děláš cokoliv!

Rozsévej život kolem sebe. Dbej na to, že podvádět, lhát, intrikařit, chytračit znamená sama sebe ponižovat, upadat, už dopředu se prohlásit za slabého, protože tímto způsobem jednají harémoví otroci, kteří dobře vědí, že jsou něco nižšího než jejich pán. Budiž, jestli chceš, jednej tak, pokud se ti to líbí, ale už dopředu věz, že lidé tě budou považovat právě za takového, tj. za malicherného, nicotného a slabého. Podle toho se k tobě budou také chovat. Když nebudou vidět tvoji sílu, budou se k tobě v nejlepším případě chovat jako ke tvorovi, který si zaslouží shovívavost a nic víc. Pokud v sobě sám takto nalomíš sílu, nesvaluj vinu na ostatní.

A opakem toho je být silný. Ihned, jak spatříš nespravedlnost, a hned, jak pochopíš životní nespravedlnost, lživost vědy nebo utrpení, které je pácháno na tvém příteli, povstaň proti této nespravedlnosti, lži a nerovnosti. Vstup do boje! Vždyť život je boj a život je tím plnější, čím zuřivější je boj. A teprve pak budeš žít a pochopíš, že několik hodin tohoto života bys nevyměnil za celá léta nudného přežívání v kalné hnilobě.

Bojuj, aby měli všichni možnost žít bohatým a přes okraj překypujícím životem. Věř tomu, že v tomto boji najdeš tak veliké radosti, že v žádné jiné činnosti nenajdeš nic, co by se jim mohlo vyrovnat.

To je vše, co ti může věda říct o mravnosti.

Volba je v tvých rukou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *