Úvaha o budoucnosti lidstva


Budoucnost světa patří záchodovým mísám!

netradiční úvaha pokoušející se odhalit jednu z možných vývojových linií budoucnosti světa

Prudká expanze použití moderních technologií v souvislosti s osobní hygienou od počátku 20. století přivádí vizionáře, jako jsem já, na myšlenky, které se zdají v počátku zcestné až komické, ale vzaty vážně vytvářejí vrásky hloubky šibeniční orby na čelech mocných tohoto světa. Toto dílo je má přimět k odklonu ke strategii trvale udržitelného rozvoje. A nebo k dobrovolnému odchodu do důchodu.

I. Vstupní údaje

Pokusme se cvičně odhadnout počty záchodových mis na světě, a to v různých odhadových aspektech:
A. Počet primárně instalovaných záchodových mis 1900-2000
B. Počet odpadních (vyhozených a nahrazených) záchodových mis 1900-2000
C. Počet odpadních (vyhozených a nahrazených) záchodových mis do 2050
(všechny údaje jsou uvedeny v milionech)

Nejedná se o nijak přemrštěné odhady, uvažujeme-li následující faktory:
– 2 lidi na záchodovou mísu v zemích západní civilizace
– životnost záchodové mísy 30 let
– expanzi techniky v některých asijských zemích

Vzhledem k podcenění odhadů a neuvažování nárůstu populace a konzumu vypustíme z úvahy recyklaci a znovupoužívání mis.

II. Výstupní údaje

V roce 2050 tedy bude na Zemi 4.085.000.000 starých záchodových mis. Uvažujme průměrné rozměry záchodové mísy 40x50x40 cm. Dojdeme k tomu, že v roce 2050:
– bychom mohli udělat nepřetržitou řadu záchodových mis o délce 1.634.000 km, (resp. 2.042.500 km, když postavíme mísy naštorc)
– bychom touto řadou mohli 41x obmotat celou zeměkouli
– kdybychom mísy postavili na sebe, dosáhly by na Měsíc, zpátky, na Měsíc, zpátky a ještě čtvrtinu vzdálenosti k Měsíci
– kdybychom chtěli mísy očíslovat, a každé napsání čísla, namočení štětce v barvě a přesun k další míse by trval jen 10 sekund, přičemž bychom vůbec neodpočívali, trvalo by nám to 1295 let (což je velice neutěšitelné vzhledem k tomu, že za tu dobu by lidstvo vyprodukovalo dalších nejméně 50.000.000.000 mis a jejich očíslování by trvalo dalších 16187 let, během kterých by se část mis rozpadla a my bychom museli dohledávat, která čísla již nejsou obsazena a celý proces by se ještě prodloužil, nehledě na kumulaci těchto jevů)

III. Teze

Lidstvo nekontrolovaně směřuje k záhubě.
BOJKOT WC!

, ,

  1. Zatím žádné komentáře.
(nebude zveřejněn)